Ydych chi’n chwilio am “Fy Ngholeg”?

Mae’r dolenni i’ch holl wybodaeth nawr ar gael drwy MyDay

Ceir isod dolenni a gwybodaeth ar gyfer Staff a Myfyrwyr Presennol

MyDay – Mewnrwyd y Coleg, Newyddion a Gwybodaeth

Calendr Academaidd 2016/17 – Dyddiadau Tymor

Adrodd Absenoldeb – E-bost ar gyfer Myfyrwyr

Moodle 2016/17 – Cynllun Gwaith Cwrs a Chynllun Dysgu eleni

SOLA – Gwefan e-Ddysgu

Learn – Portffolios seiliedig ar waith ar-lein

E-bost – Post Staff a Myfyrwyr a OneDrive (Storio ar Cloud)

Argraffu Arlein – Argraffu Symudol

Amserlen Bws

Dewch â’ch dyfais eich hun (BYOD)