CYRSIAU RHAN-AMSER

Mae cyrsiau dydd, gyda’r nos a chyrsiau ar-lein ar gael yn ein prif gampws yn Hwlffordd, yn MITEC yn y Dociau yn Aberdaugleddau ac mewn nifer o leoliadau cymunedol drwy ein prosiect CAMU Ymlaen – STEP Forward. Cliciwch ar gwrs isod i gael mwy o wybodaeth.

Mae cyrsiau cymunedol STEP nawr ar gael i archebu ar-lein drwy wefan STEP

Cyfrifeg: Cyrsiau Rhan Amser

Gofal Anifeiliaid a Chefn Gwlad: Cyrsiau Rhan-amser

Y Celfyddydau: Cyrsiau Rhan-amser

Harddwch: Cyrsiau Rhan-Amser

Bricwaith: Cyrsiau Rhan-amser

Busnes: Cyrsiau Rhan-amser

Gwaith Saer: Cyrsiau Rhan-amser

Therapïau Cyflenwol: Cyrsiau Rhan-Amser

Cyfrifiadureg a TG: Cyrsiau Rhan-amser

Adeiladwaith: Cyrsiau Rhan-amser

Addysg: Cyrsiau Rhan-amser

Peirianneg Drydanol ac Electronig: Cyrsiau Rhan-amser

Peirianneg: Cyrsiau Rhan-amser

Trin Gwallt: Cyrsiau Rhan-amser

Iechyd a Diogelwch: Cyrsiau Rhan-amser

Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Cyrsiau Rhan-amser

Lletygarwch ac Arlwyo: Cyrsiau Rhan-amser

Peirianneg Forol: Cyrsiau Rhan-amser

Peirianneg Fecanyddol: Cyrsiau Rhan-amser

Motor Vehicle: Part-time Courses

Plymwaith: Cyrsiau Rhan-amser

Chwaraeon: Cyrsiau Rhan-amser